‘5 na 12’ : herbekijk hier de derde sessie

De sessie ‘ongehoord en ongezien’ focust op de snelle vergrijzing die zich in Vlaanderen de komende jaren zal doorzetten. De uitdagingen zullen voelbaar zijn in quasi alle levens-domeinen, van wonen tot zorg, van arbeid tot mobiliteit en publieke ruimte. Ook het sociaal werk kan niet onverschillig blijven.

Het is met vergrijzing als met klimaat. We zagen het van ver aankomen, we hebben niets voorbereid,” aldus Filip Rogiers in Geen land voor oude mensen (De Standaard, 21.2.2024). Wanneer gaan we nadenken over de maatschappelijke transitie van de vergrijzing?

Prof. dr. Dominique Verté (VUB) brengt een pittige inleiding. Hij is sociaal gerontoloog (VUB) en medeoprichter van behoefteonderzoeken naar de noden en behoeften van ouderen in Vlaanderen. Hij daagt het sociaal werk uit om met de uitdagingen van de vergrijzing aan de slag te gaan.

Het programma ziet er zo uit:
– 12.05 – 12.35 uur: de realiteit en de maatschappelijke uitdagingen van de vergrijzing analyse – inleiding door prof. dr. Dominique Verté
– 12.35 – 12.50 uur: tijd voor vragen, opmerkingen, bevindingen uit de praktijk, …
– 12.50 – 13.05 uur: hoe gaan we verder met SWAN?

Bekijk hier de volledige sessie :

‘5 na 12’ : herbekijk hier de tweede sessie

In deze sessie staat het thema ‘ontmenselijking’ centraal. We zien hoe bepaalde mensen en groepen worden ontmenselijkt door beleidsmakers, in de media, …

Voorbeelden zijn: de grootschalige ‘opkuisactie’ in Brussel-Zuid, alleenstaande mannen in de asielprocedure die geen recht hebben op opvang, een burgemeester spreekt over straatbewoners als ‘haveloze mensen die bijna een dierlijke manier van leven hebben’, …

Bekijk de digitale opname van Pascal Debruyne

Download de presentatie

TREFDAG SWAN: EEN VOLTREFFER!

De SWAN-trefdag van 11 mei was meteen uitverkocht!

De plenaire gastsprekers, Eric Corijn en Elke Plovie, daagden ons uit over de belangrijkste tendensen & rol van sociaal werk. Daarna gingen we meteen aan de slag in verschillende workshops over de maatschappelijke en politieke uitdagingen die op het sociaal werk afkomen. We zetten ze hieronder op een rij:

Ronde 1:

  • Pascal Debruyne (onderzoeker aan Odisee-hogeschool) over de rol van sociaal werk m.b.t. mensen met een precair verblijfsstatuut.
  • Joy Verstichele (voorzitter Vlaams Huurdersplatform) over een degelijk woonbeleid en welke stappen nodig zijn.
  • Geert Schuermans (SAM, Steunpunt mens en samenleving en auteur van het boek ‘de achterblijvers’) , Ellen Bertels en Maryam Barriche (opbouwwerkers bij SAAMO Antwerpen) over de toegenomen voorwaardelijkheid van rechten.
  • Pieter Cools (socioloog en onderzoeker UAntwerpen) en Sanne Coremans (hulpverlener CAW Antwerpen) over de toegankelijkheid van de eerste lijn voor mensen in een kwetsbare positie?
  • Sara Eelen (Hart Boven Hard): Het gaat er soms hard aan toe in onze samenleving. Hoe werken aan een mildere samenleving en de rol van het sociaal werk?!

Ronde 2:

  • Pascal Debruyne (onderzoeker aan Odisee Hogeschool) over hoe vermarkting al langer binnensluipt in het sociaal werk en wat de gevolgen daarvan zijn op de kwaliteit.
  • Elli Fernandes (opbouwwerker bij SAAMO Antwerpen) over de vraag: is sociaal werk te braaf en wat is nodig om verontwaardiging om te zetten in actie?
  • De rol van sociaal werk richting de verkiezingen door Sofie Sas (stafmedewerker beleidscommunicatie SAAMO Antwerpen).
  • Vacatures raken moeizaam ingevuld en sociaal werkers geven aan dat de werkdruk te hoog is om kwaliteitsvol te werken met en voor mensen in een kwetsbare positie. Tom Van Hout en Fatiha Dahmani (vakbondssecretarissen ACV Puls) maken een analyse.
  • Cis Dewaele (onderzoeker bij Equality Research Collective aan HoGent) en hoe we op zoek kunnen gaan naar de doelgroepen die sociaal werk niet bereikt.


Denderleeuw: sociaal werkers zijn geen onderaannemers!

De discussie rond de subsidiëring van het sociaal werk in Denderleeuw raakt de fundamenten van onze democratie. Het CD&V-Vooruit-GROEN gemeentebestuur wil er de subsidies van de vzw SAAMO afschaffen! Het is de derde keer dat men zoiets probeert in de Denderstreek. Nu gaat het evenwel om progressieve partijen die moeilijk overweg kunnen met de onafhankelijkheid van het sociaal werk.  …

Stop mee de afbraak van de sociale dienstverlening en teken de petitie!

Strafuitvoering nu ook te koop!

“De invoering van transitiehuizen is een positieve ontwikkeling voor het gevangeniswezen. De uitbating van het eerste transitiehuis door G4S is dat niet”, vindt ciminologe Helene De Vos. “Dit laatste deel van de strafuitvoering in handen leggen van een commerciële speler is moreel onverantwoord en dreigt het hele project in diskrediet te brengen.”

Verneem er meer over in de opiniebijdrage op sociaal.net

‘Strafuitvoering in commerciële handen is moreel onverantwoord’