Provinciale groepen

In onze provinciale groepen komt het bontgekleurde gezelschap van sociaal werkers, academici, vrijwilligers, syndicalisten, gepensioneerden en studenten samen. Iedereen is er gelijk en we hanteren een open vergadercultuur.