‘Beroepsgeheim onder druk’

Recente wetsvoorstellen brengen het beroepsgeheim in gevaar.

Meer in het bijzonder gaat het om wetgeving die sociaal werkers enerzijds verplicht inlichtingen te verstrekken aan de procureur des konings als die er in het kader van een terrorismeonderzoek om vraagt en anderzijds situaties te melden als er sprake is van ernstige aanwijzingen die mogelijk wijzen op radicalisering wetsvoorstel.

Ook art. 458 van het strafwetboek laat tot het beroepsgeheim te verbreken in het geval dat er sprake is van gevaar voor derden.

Voor sociaal werkers is het essentieel dat de vertrouwensrelatie mogelijk blijft aangezien anders de missie van sociaal werk onmogelijk wordt.

SWAN voerde actie met de collega’s uit Brussel en WalloniĆ«.